Taxichauffeur worden

VDAB website taxichauffeur wordenTaxichauffeur

Je bestuurt lichte personenvoertuigen en je staat in voor het onderhoud ervan. Daarnaast heb je diverse nevenactiviteiten, zoals het dragen van lasten en bagage en het bijhouden van boorddocumenten.

Je komt er meer over te weten in dit filmpje

 

Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en diensten voor de verhuur van voertuigen met een chauffeur

Chauffeur worden?
Om als taxichauffeur aan het werk te kunnen gaan, moet er vooreerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
Minimum 21 jaar zijn (Bovendien vragen sommige bedrijven bij een aanwerving van personeel vaak minstens 5 jaar rij-ervaring).
Beschikken over een rijbewijs B of een gelijkwaardig Europees rijbewijs voor deze categorie.
Beschikken over een medisch attest (het zogenaamde ‘attest van medische schifting’).
Hiertoe moet u naar een erkend medisch centrum gaan. Een lijst van deze centra vindt men hier >>>>>>> Om een afspraak te maken, neemt men best contact op met Medex (de centrale voor gans België). Tel: 02/524 97 97 Fax: 02/524 75 00 Email: medex@health.belgium.be Meer informatie kan u terugvinden, door te klikken op volgende link >>>>>>>
Verder vereist het beroep van taxichauffeur ook nog volgende vaardigheden: Stressbestendigheid Flexibiliteit Goed  oriëntatievermogen Geduld Kunnen omgaan met moeilijke klanten Communicatief zijn
Afhankelijk van de stad of gemeente waar men aan de slag wenst te gaan als taxichauffeur zullen er nog bijkomende voorwaarden worden opgelegd.

Hoeveel verdient een Brussels taxichauffeurHoeveel verdient een Brusselse taxichauffeur?
Tussen de 500 en de 800 Brusselse taxichauffeurs zijn vandaag in staking. Ze protesteren tegen het beleid van Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V). De chauffeurs vinden onder andere dat er te weinig taxistandplaatsen zijn en eisen het recht om overal de busbanen te mogen gebruiken.
Pierre Steenberghen, de secretaris-generaal van de Nationale Groepering van Taxiondernemingen, roept niet op om te staken, maar liet aan de krant l’Avenir wel weten dat een indexatie van de tarieven dringend nodig is om de rentabiliteit van de sector te blijven garanderen. Die indexatie ligt voor de Brusselse taxi’s in handen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Tarieven
Op dit moment betaal je in een Brusselse taxi 1,66 euro per kilometer, of 2,70 euro per kilometer buiten de 19 Brusselse gemeenten. Je betaalt ook 2,40 euro instapgeld, 30 euro per uur als de auto minder dan 19 km/uur rijdt (of stilstaat), en 2 euro extra voor nachttarief. Maar hoeveel houdt een chauffeur er aan over? 31 euro salaris voor 100 euro omzet. De salarissen van taxichauffeurs worden berekend op basis van hun omzet. Brusselse chauffeurs krijgen daarvan 36%, vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,8607. Voor 100 euro omzet krijgt een Brusselse taxichauffeur dus 36 euro x 0,8607 = 30,99 euro.

Minimumloon
Sinds 1 december 2012 bedraagt het minimumloon in België 1.559,38 euro bruto per maand. Als een taxichauffeur dit bedrag niet haalt met zijn maandelijkse ritjes, moet het verschil dus bijgepast worden door de werkgever. Er bestaat ook een anciënniteitspremie, waarbij werknemers met een lange staat van dienst meer kunnen verdienen. Dit bedraagt tot 2,5% meer loon na 20 jaar anciënniteit in hetzelfde bedrijf. Een chauffeur mag ook overuren doen. Hij moet minstens vijf uur en maximaal elf uur per dag aan het werk zijn voor zijn werkgever. Die duurtijd mag één keer per week oplopen tot twaalf uur per dag, net zoals op 24 en 31 december. Deze extra uren worden vergoed als overloonBron: taxi-info.be

Vacature Uber taxichauffeurWORD BESTUURDER Vacature Taxichauffeur
Vacature taxichauffeur: bezoldiging afhankelijk van persoonlijke inzet
De loonberekening van een taxichauffeur zal meestal niet uitgebreid uitgelegd worden in de vacature taxichauffeur. Taxichauffeurs kunnen zowel werken als zelstandige taxichauffeurs et hun eigen wagen, of de wagen van hun firma. Andere taxi chauffeurs werken dan weer in loondienst waar zij werken voor een taxibedrijf, dit met vacatures taxichauffeur op zoek gaat naar medewerkers. Een chauffeur die ‘s nachts rijdt in het weekend zal ook meer verdienen. Het verkeer rijdt dan vlotter en er is veel vraag van klanten..

DE VOORWAARDEN
BESTUURDER MINSTENS 21 JAAR OUD BELG, EU BURGER OF LANGE TERMIJN VERBLIJFSVERGUNNING VOOR BELGIË MINSTENS 3 JAAR IN HET BEZIT VAN RIJBEWIJS TYPE B BLANCO STRAFBLAD (UITTREKSEL MAXIMAAL 3 MAAND OUD)

WAGEN 4 OF 5 DEUREN MINDER DAN 10 JAAR OUD (EERSTE INSCHRIJVING IN 2005 OF LATER) VERZEKERD, TECHNISCH GEKEURD EN INGESCHREVEN IN BELGIË.

Antwerpen examen taxichauffeur verhuurdienstChauffeur taxidienst en verhuurdienst
Om chauffeur te worden in stad Antwerpen, heeft u een taxibrevet of een erkenningskaart nodig. Voor een taxibrevet moet u slagen voor het taxi-examen dat de stad regelmatig organiseert. Chauffeurs voor verhuurdiensten van wagens die gevestigd zijn in stad Antwerpen hebben een erkenningskaart nodig.

Voorwaarden

 • 21 jaar of ouder.
 • U bezit een geldig rijbewijs voor bezoldigd personenvervoer met medische keuring.
 • U voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het stedelijk taxireglement (.pdf).
 • U bewijst dat u voldoende Nederlands spreekt, door middel van een attest of diploma. Ook bestaande taxichauffeurs moeten aan deze voorwaarde voldoen bij het hernieuwen van het taxibrevet.

Taxi-examen
U krijgt een taxibrevet wanneer u slaagt voor het taxi-examen.

Inschrijven

Ga langs bij het Bedrijvenloket met volgende documenten:

 • identiteitskaart;
 • uw rijbewijs met medische keuring;
 • uittreksel strafregister conform artikel 596, eerste lid (in stad Antwerpen en districten het model 3) van maximaal 3 maanden oud;
 • 10 euro inschrijvingsgeld;
 • het attest of diploma mee waaruit blijkt dat u het Nederlands beheerst.

U ontvangt een inschrijvingsbewijs met daarop de datum van het examen. Het examen vindt plaats op dinsdagnamiddag. Verloop examen
Tijdens het examen test de stad uw kennis over:

 • het Antwerpse stratenplan en de vrije tram- en busbanen (bv. waar ligt straat x en van waar tot waar loopt deze straat? Benoem de straten om van punt a naar b te gaan via de snelste of kortste route?);
 • officiële gebouwen en bezienswaardigheden zoals musea, ziekenhuizen, toeristische trekpleisters, districtshuizen, hotels en stations (bv. In welk district ligt ziekenhuis x en benoem de grote straten in de buurt? Waar ligt park x en benoem de grote straten in de buurt?);
 • de Nederlandse taal: u toont dit aan door middel van een diploma of attest.

Om te slagen moet u op elk onderdeel minstens 70% behalen.

Afwezigheid

Indien u niet aanwezig kan zijn op het taxi-examen dient u dit op voorhand mee te delen aan het Bedrijvenloket:

 • verwittigd afwezig met attest indien u dit kan bewijzen a.d.h.v. een attest van de dokter of werkgever;
 • verwittigd afwezig zonder attest indien u het Bedrijvenloket ten laatste de dag voor het examen op de hoogte brengt;
 • zonder verwittiging afwezig, dan wordt u geschrapt van de examenlijst gedurende 1 jaar.

Erkenningskaart

Beschikt u niet over een taxibrevet van de stad? Dan heeft u een afzonderlijke erkenningskaart nodig om aan de slag te gaan bij een verhuurdienst. U legt hiervoor geen examen af. Ga langs bij het Bedrijvenloket met volgende documenten:

 • identiteitskaart;
 • pasfoto;
 • uw rijbewijs met medische keuring;
 • uittreksel strafregister conform artikel 596, eerste lid (in stad Antwerpen en districten het model 3) van maximaal 3 maanden oud.

Geldigheidsduur

Uw taxibrevet of erkenningskaart is 2 jaar geldig. U moet het zelf op tijd vernieuwen, best 2 tot 1 maand voor de vervaldatum van uw huidige taxibrevet of erkenningskaart. Breng volgende documenten mee:

 • uw ‘oude’ taxibrevet of erkenningskaart;
 • identiteitskaart;
 • een pasfoto;
 • uw rijbewijs met medische keuring;
 • uittreksel strafregister conform artikel 596, eerste lid (in stad Antwerpen en districten het model 3) van maximaal 3 maanden oud;
 • Voor hernieuwing taxibrevet: attest of diploma waaruit blijkt dat u het Nederlands beheerst.
Bij verlies of diefstal kan u een duplicaat aanvragen bij het Bedrijvenloket. Neem een recente pasfoto en bewijs van verlies (proces-verbaal) mee.